Vykstant į užsienį darbo reikalais ar tiesiog atostogaujant, visos mintys sukasi apie naujus įspūdžius, todėl mažiausiai norisi susidurti su nemaloniais netikėtumais. Bet net ir kruopščiausiai suplanuotos kelionės metu neįmanoma 100 % apsisaugoti nuo įvairiausių rizikų. Užtat galima apsidrausti nuo galimų padarinių. Apsidrauskite ir kelionės metu būkite ramūs.

Apsidraudus Kelionių draudimu, suteikiama draudimo apsaugą Lietuvos pilietybę turintiems asmenims (taip pat šalių susitarimu užsienio šalių piliečiams), keliaujantiems už Lietuvos Respublikos ribų, kelionėse po Europą ir Viduržemio jūros baseino valstybes, taip pat, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, kelionėse po visą pasaulį.

http://www.tavodraudimas.eu/wp-content/uploads/2018/01/hamburg-3071437_1920-540x360.jpg

Kelionės draudimas – tai patikima garantija, jog Jūsų kelionė bus saugi ir be rūpesčių! Kelionės draudimas suteikia apsaugą nuo dažniausiai kelionėje pasitaikančių įvykių ir ne tik atlygins jums kelionės metu patirtus finansinius nuostolius, bet galės padėti pasirinkti gydytoją ir ligoninę, patekus į ligoninę, suteikia apmokėjimo garantijas, organizuoja būtiną ligonio transportavimą.

Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas
Atlyginamos būtinosios gydymo išlaidos dėl užsienyje netikėtai prasidėjusios ūminės ligos ar ten patirto nelaimingo atsitikimo (draudimo suma – net 100 000 Eur):

Kelionių draudimo rizikos:

 • būtinas ambulatorinis arba stacionarinis gydymas;
 • gydytojo paskirti vaistai; būtinas pervežimas iki artimiausios ligoninės;
 • būtinas ir neatidėliotinas parvežimas į Lietuvą, kad ligonis būtų toliau gydomas;
 • užsienyje gydomo ligonio lankymas;
 • susirgus vienam iš keliautojų, kartu keliaujančio šeimos nario ar artimo giminaičio apgyvendinimo užsienyje ir grįžimo namo išlaidos;
 • laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų;
 • būtinosios mirusiojo palaikų parvežimo išlaidos.

Pagalba gali būti suteikta bet kurioje užsienio šalies medicinos įstaigoje (dėl ambulatorinio gydymo galima kreiptis tiek į valstybinę, tiek į privačią medicinos įstaigą, o stacionarinio gydymo atveju reikia kreiptis į valstybinės sveikatos apsaugos sistemai priklausančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas).

Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Keliautojas gali papildomai apsidrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, pasirinkdamas šias draudimo rizikas: mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, neįgalumas, kaulų lūžiai, laikinas neįgalumas (įvykį būtinai turi registruoti gydytojas užsienyje).

Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu
Atlyginama kelionės metu kito asmens sveikatai arba turtui padaryta žala. Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir vaikų iki 14 m. padarytai žalai.

Bagažo draudimas
Apdraudžiami kelionei skirti asmeninio pobūdžio daiktai. Draudimo išmoka mokama, kai:

 • bagažas yra perduotas vežėjui ir tuo metu jam padaroma žala;
 • žala padaroma bagažui, esančiam apsaugotame automobilyje ar patalpoje;
 • žala padaroma bagažui, esančiam apdraustojo priežiūroje, dėl bent vienos iš toliau pateiktų priežasčių: vagystės, trečiųjų asmenų piktavališkų veiksmų, avarijos, gaisro, sprogimo, stichinių nelaimių, nenugalimos jėgos;
 • bagažas vėluoja daugiau nei 6 valandas ir nėra galimybės jo pasiimti apdraustojo atvykimo dieną. Įsigijus būtinus pirkinius, atlyginamos dokumentais pagrįstos išlaidos iki 175 Eur.