Kasdienė praktika rodo, kad net ir labiausiai patyręs bei drausmingiausias vairuotojas nėra apsaugotas nuo nelaimių. Tačiau mes negalime iš anksto numatyti galimo autoįvykio kaštų.

Net jei neskaičiuosime mūsų automobiliui padarytos žalos, visada yra antra – nukentėjusioji – pusė. O tai gali būti prabangus automobilis, kurio remontas kainuos didžiulius pinigus.

Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas - tai sprendimas, kuris užtikrina, kad dėl jūsų kaltės įvykus avarijai bus atlyginta kitų asmenų sveikatai ar turtui padaryta žala. Suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek asmenų nukentėjo, yra:

http://www.tavodraudimas.eu/wp-content/uploads/2018/01/crash-test-1620591_1920-540x360.jpg
  • iki 5 000 000 Eur dėl žalos asmeniui (iš jų 5 000 Eur dėl neturtinės žalos);
  • iki 1 000 000 Eur dėl žalos turtui.

TPVCA privalomojo draudimo sutartį gali sudaryti Lietuvoje registruotos transporto priemonės savininkas, teisėtas jos valdytojas arba savininko įgaliotas asmuo.

Žalioji kortelė
TPVCA privalomojo draudimo sutartis galioja visose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje. Papildomai išduota žalioji kortelė suteikia draudimo apsaugą ir kitose žaliosios kortelės sistemos valstybėse.

Nukentėjus eismo įvykiuose kitose Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje, atlyginama eismo įvykio metu padarytą žalą nukentėjusiam pagal tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, teisės aktuose numatytas draudimo sumas.