MŪSŲ PASLAUGOS

Paslaugos verslui:

 • Kasko (savanoriškas) ir privalomasis civilinės atsakomybės draudimas;
 • Specializuotos technikos draudimas;
 • Vežėjų ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimas;
 • Krovinių draudimas;
 • Bendrosios, profesinės, darbdavio civilinės atsakomybės draudimai;
 • Direktorių ir vadovų civilinės atsakomybės draudimas;
 • Kibernetinių rizikų draudimas;
 • Įmonių turto ir įrengimų draudimas;
 • Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas;
 • Rangovo civilinės atsakomybės privalomais draudimas;
 • Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas;
 • Laidavimų draudimas;
 • Nelaimingų atsitikimų draudimas;
 • Medicininių išlaidų kelionėse į užsienį draudimas;
 • Gyvybės kaupiamasis draudimas, rizikinis draudimas.
 • Savanoriškas sveikatos draudimas.

Paslaugos fiziniams asmenims:

 • Kasko (savanoriškas) ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas;
 • Gyventojų turto draudimas;
 • Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas;
 • Profesinės civilinės atsakomybės draudimas;
 • Medicininių išlaidų kelionėse į užsienį draudimas;
 • Savanoriškas sveikatos draudimas;
 • Nelaimingų atsitikimų draudimas;
 • Gyvybės kaupiamasis draudimas, rizikinis draudimas;

TURTO DRAUDIMAS​

Tai nekilnojamojo turto draudimas, atlyginantis žalą, sukeltą: gamtinių jėgų, ugnies, vandens, vagystės, stiklo dūžių, įtampos svyravimų, atsitrenkus transporto priemonei.

Rinkdamiesi būsto draudimą būtinai palyginkite, kokią draudimo apsaugą siūlo skirtingos draudimo bendrovės.

Pigiausias draudimas nebūtinai yra geriausias draudimas.
Draudimo suma, kuri nurodoma draudimo polise, yra pastato nauja atkuriamoji vertė, kurios turėtų užtekti visiškai atstatyti pastatą.

Būsto draudimas (namo ar buto draudimas) yra privalomas visą kredito sutarties laikotarpį, jei būstas yra įkeičiamas bankui.

Šeimos civilinės atsakomybės draudimas ​

Ši draudimo rūšis reikalinga, kad išvengtumėte netikėtų išlaidų, kurias patirtumėte, jei kaimynams, praeiviams ir kitiems tretiesiems asmenims tektų atlyginti nuostolius, padarytus dėl netyčinių Jūsų ar Jūsų šeimos narių, naminių gyvūnų veiksmų.
Pvz., parduotuvėje ką nors sudaužėte ar sugadinote, eidami ar bėgdami užkliudėte ir sužeidėte, pargriovėte, dėl jūsų kaltės kitas užkliuvo, pargriuvo, sudaužė ar suplėšė, Jūsų vaikas išdaužė langą ar šuo įkando kaimynui ir pan.

Civilinė atsakomybė

Apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu bus atlygintos teisėtos trečiųjų asmenų (pvz., Jūsų kaimynų) turtinės pretenzijos dėl Jūsų kaltės sukeltos žalos jų turtui ar asmens sveikatai bei gyvybei (pvz., užliejus kaimyno butą, išplitus Jūsų name kilusiam gaisrui ir kt.).

Kelionių draudimas

Kelionių draudimas Jums reikalingas visuomet, kai išvykstate iš Lietuvos: darbo reikalais, ilsėtis kurorte, slidinėti ar keliauti. Kelionių draudimo skaičiuoklėje galite pasirinkti geriausius pasiūlymus ir išsirinkti Jus dominantį draudimo paketą:
• nelaimingų atstitikimų draudimas, suteikiantis draudiminę apsaugą patirtų traumų, taip pat neįgalumo ar mirties atvejais;
• civilinės atsakomybės draudimas, atlyginantis žalą, kurią Jūs padarėte kitiems asmenims, pavyzdžiui slidinėdadami atsitrenkėte į kitą slidininką ir jį sužalojote ar sulaužėte jo slides;
• bagažo praradimo draudimas, kompensuojantis prarasto, sugadinto ar vėluojančio bagažo nepatogumus;
• kelionės nutrūkimo draudimas, atlyginantis žalą, patirtą dėl atšauktos ar atidėtos kelionės.

TRANSPORTO DRAUDIMAS

Tai toks automobilio draudimas, kuris užtikrina, kad dėl Jūsų kaltės įvykus kelių eismo įvykiui naudojant šiuo draudimu apdraustą transporto priemonę (TP) bus atlyginta žala, padaryta kitų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.
Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas ir jo įmoka daugelyje draudimo bendrovių priklauso nuo TP variklio galingumo, Jūsų ir kitų tos pačios TP vairuotojų amžiaus ir vairavimo stažo, registracijos vietos ir vairavimo drausmingumo. Pigiausią draudimą išsirinksite teisingai pateikę vairuotojo duomenis.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Šis draudimas kompensuoja nuostolius patyrus traumą, nudegimą, saulės smūgį, susižeidus, apsinuodijus, patyrus smurtą, dėl nelaimingo atsitikimo tapus neįgaliam arba mirties atveju.

Draudimo įmokos priklauso nuo pasirinkto produkto varianto, o maksimalūs draudimo išmokų dydžiai už skirtingus įvykius nurodomi draudimo taisyklėse bei draudimo polise.
Nelaimingų atsitikimų draudimu gali draustis patys asmenys, gali būti draudžiami darbuotojai (darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų), keleiviai (keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų).